Benvenuti Vina (Z.T.O. Benvenuti)
Kaldir 7, 52424 Motovun
fax: (0)52 691 322
m: (0)98 197 56 51
m: (0)91 583 87 56
E-mail: info@benvenutivina.com

Vina

Malvazija 2017.

Malvazija istarska danas je prepoznata kao vode?a bijela istarska sorta i jedna od klju?nih hrvatskih autohtonih sorti. Iako na?e temeljno vino, rije? je o vinu harmoni?ne strukture i jakog tijela. Ova je Malvazija izuzetno svje?a i mineralna te se isti?e vo?no??u i pozivom na ?a?u vi?e. Terasasti vinogradi na bijeloj zemlji nekoliko lokacija, iz kojih dolazi malvazija, smje?teni su na 250-400 metara nadmorske visine. Na tr?i?tu se trenutno nalazi godi?te 2016.

Sorta: Malvazija istarska
Aktualno godi?te: 2017.
Alc: 13%
Proizvodnja: 70 tisu?a boca
Zapremina: 0,75 L

Rose 2017.

Laganim pre?anjem Terana dobili smo Rose izra?ene svje?ine i finih aroma malina, citrusa i vanilije. Idealan kao aperitiv u toplim ljetnim danima.

Sorta: Teran
Aktualno godi?te: 2017.
Alc: 12%
Proizvodnja: 3500 boca
Zapremina: 0,75 L

Anno Domini Malvazija 2016.

Ova kompleksna malvazija izrazito je mineralna, punog je tijela, izra?enih karakteristika sorte i vo?na. Vinogradi, u kojima smo radi kvalitete ograni?ili prinose, smje?teni su na polo?aju Turkovo, na 350 metara nadmorske visine. Malvazija Anno Domini odle?ala je u hrastovim ba?vama 24 mjeseca, po maceraciji od 15 dana. Velikog potencijala odle?avanja, u godi?tu 2015. smo proizveli pet tisu?a boca.

Sorta: Malvazija istarska
Aktualno godi?te: 2016.
Alc: 13,5%
Proizvodnja: 5 tisu?a boca
Zapremina: 0,75 L

Anno Domini Teran 2015.

Jedna od klju?nih hrvatskih crvenih sorti, i najzna?ajnija istarska, Teran u na?oj tradiciji zauzima posebno mjesto. Ovo vino dolazi iz vinograda ?panjole, smje?tenih na 300 metara nadmorske visine. Istodobno svje? i kompleksan, Teran je harmoni?ne strukture i kiselina koja mu prirodno omogu?avaju velik potencijal odle?avanja. Teran 2013., proizveden u ?est tisu?a boca, odle?ao je 24 mjeseca u hrastu, po maceraciji od 20 dana.

Sorta: Teran
Aktualno godi?te: 2015.
Alc: 14%
Proizvodnja: 6 tisu?a boca
Zapremina: 0,75 L

Caldierosso 2016.

Ovo vino dolazi iz vinograda St.Elizabeta smje?tenih na 300- 350m nadmorske visine. Caldierosso je kompleksan, harmoni?ne strukture sa lijepom svje?inom kojeg karakteriziraju arome maline, vanilije, jagode, borovnice, roga?a i za?inske note origana. Vino je odle?alo godinu dana u hrastovim ba?vama po maceraciji od 5 dana.

Sorta: Teran, Merlot, Nebbiolo, Tempranillo
Aktualno godi?te: 2016.
Alc: 13,5%
Proizvodnja: 5 tisu?a boca
Zapremina: 0,75 L

Corona Grande 2015.

Corona Grande, na?e temeljno slatko vino dolazi iz istoimenih vinograda, jugoisto?ne orijentacije, smje?tenih na nadmorskoj specifi?noj mikrolokaciji na visini od 350 metara. Tlo vinograda je pjeskovito, sastavljeno od ilova?e i bjankuca. Kupa?i Malvazije istarske i Mu?kata dodali smo malen postotak aromati?ne Ulovine, gotovo zaboravljene autohotne istarske sorte. Gro??e se za ovo vino bere u kasnijm terminima te prosu?uje tijekom dva mjeseca. Corona Grande 2013. je harmoni?na, s aromama meda od akacije, gro??ica i medastim retro okusom.

Sorte: Malvazija istarska (75%), Mu?kat (15%) i Ulovina (10%)
Aktualno godi?te: 2015.
Alc: 15%
Reduciraju?i ?e?er: 112,5 g/L
Proizvodnja: 2.500 boca
Zapremina: 0,375 L

Mu?kat San Salvatore 2013.

Mu?kat sa specifi?ne mikrolokacije San Salvatore, na 400 metara nadmorske visine, pru?io nam je kompleksno slatko vino izrazite sortnosti i punog tijela. Ovo vino odle?alo je 24 mjeseca u hrastovim ba?vama.

Sorta: Mu?kat momjanski
Aktualno godi?te: 2013.
Alc: 12%
Reduciraju?i ?e?er: 220 g/L
Proizvodnja: 2.000 boca
Zapremina: 0,375 L

Malvazija San Salvatore 2013.

Smje?teni na 400 metara nadmorske visine, u vinogradima na poziciji San Salvatore (gdje je nekad bilo smje?teno selo Kaldir) raste Malvazija za na?e vino koje smatramo "novom erom malvazije". Vinogradi na pjeskovitom tlu ju?ne su orijentacije. Rije? je o prvoj Malvaziji istarskoj prosu?enih bobica koju, prije svega, odlikuje izrazita sortnost. Na oko izrazito uljasto, ovo slatko vino odlikuju arome meda i vo?nosti, dok joj karakter zaokru?uju izra?ene kiseline (te istodobno pru?aju mogu?nost odle?avanja). Malvazija San Salvatore 2013 odle?ala je 18 mjeseci u hrastu.

Sorta: Malvazija istarska
Aktualno godi?te: 2013.
Alc: 15,3%
Reduciraju?i ?e?er: 148,8 g/L
Proizvodnja: 2.000 boca
Zapremina: 0,375 L

Air hair extensions bangs human hair extensions can also be decorated with clip in hair extensions style, and because of the lightness of the air bangs, it also shapes the delicate texture of this hair extensions uk bangs!