Benvenuti Vina (Z.T.O. Benvenuti)
Kaldir 7, 52424 Motovun
fax: (0)52 691 322
m: (0)98 197 56 51
m: (0)91 583 87 56
E-mail: info@benvenutivina.com

Press kutak

Informacije za medije

Pratite nas za vi?e informacija, koje ?emo uskoro postaviti na ove stranice.

Press Clipping

Weingut Benvenuti
Reisef?hrer zu Benvenuti Vina in Motovun, im Herzen Istriens. Infos zu den ausgezeichneten Weinen der Familie Benvenuti, Weinprobe und vieles mehr.
LINK

Nagrade

Vinistra
Zlatne medalje u kategoriji Svje?e malvazije od 2003. do 2015.
?ampioni Vinistre 2007. i 2008. u kategoriji Svje?e malvazije (godi?ta 2006. i 2007.)
San Salvatore - najbolje ocijenjeni mu?kat Vinistre 2010.
?ampion u kategoriji odle?anih Terana - Teran 2011. i Teran 2012.
Zlatna medalja u kategoriji bijelog mije?anog vina - Corona Grande 2013.
Zlatna medalja u kategoriji Mu?kat momjanski - Mu?kat San Salvatore 2011.

International wine challenge
Zlatna medalja i internacionalni trofej - Mu?kat San Salvatore 2011.
Zlatna medalja i internacionalni trofej- Anno Domini Malvazija 2015.
Srebrna medalja - Corona Grande 2015.

Beograd Royal Wine Challenge 2009.
Velika zlatna medalja za Malvaziju 2008.

Vini Buoni d'Italia 2010.
Vinarija Benvenuti uvr?tena je u ovaj vode?i talijanski vinski vodi? s mu?katom San Salvatore 2007.
Nagrada za Coronu Grande

Decanter World Wine Awards
Srebro za mu?kat San Salvatore 2007.
Jedan od vode?ih svjetskih vinskih magazina dao je preporuku za Malvaziju Istarsku 2009.
Platinum medalja i najbolji u kategoriji Hrvatskih crvenih vina - Teran 2013.

Girls who want to have long remy hair extensions flutter may wish to try this hair extensions. Straight hair has become the most popular hairstyle in autumn and winter this year. This casual straight clip in hair extensions style is decorated with exquisite facial features and also shows a hair extensions uk unique femininity.