Benvenuti Vina (Z.T.O. Benvenuti)
Kaldir 7, 52424 Motovun
fax: (0)52 691 322
m: (0)98 197 56 51
m: (0)91 583 87 56
E-mail: info@benvenutivina.com

Kontakt

Uve?anu mapu lokacije mo?ete prona?i OVDJE.
GPS: N 45? 18' 53'' // E 13? 50' 57''

Kontaktirajte nas putem na?ih brojeva telefona ili email adrese, za vi?e informacija o vinima koja nudimo.Kako do nas?

Iz smjera autoceste, Rijeke ili Pule, skrenuti s autoceste na izlazu Pazin jug i pratite smjer za Pore?. Potom pratite smjer za Motovun, koji ?e vas, kroz dvadesetak minuta, dovesti do Kaldira


Iz smjera Motovuna, pratite smjer Pazin, koji ?e vas kroz desetak minuta dovesti do Kaldira.

Z.T.O. Benvenuti, Kaldir 7, 52424 Motovun, Slu?ba za gospodarstvo MBO: 91643635, Erste Bank, 2402006-1100142589, vl. Albert i Nikola Benvenuti

The ball head is hair extensions an unbeaten classic. It is suitable for girls with a small amount of clip in hair extensions. Bringing this fluffy ball head has a real effect. The fluffy flower ball head is hair extensions uk suitable for all seasons, which can highlight the cuteness of human hair extensions girls.